Belangrijke Veranderingen in Huurprijswetgeving

Veranderingen staan op de agenda voor de Nederlandse huurmarkt, vooral voor huurders in de vrije sector. Vanaf 2024 worden de spelregels rond huurprijzen gewijzigd, wat potentieel gunstig is voor veel huurders. Hieronder vind je een uiteenzetting van wat deze wijzigingen inhouden en hoe ze jou kunnen beïnvloeden.

Hoe wordt je huurprijs bepaald?

De berekening van huurprijzen gebeurt via het woningwaarderingsstelsel, waarbij aan een woning punten worden toegekend op basis van diverse kenmerken. De som van deze punten bepaalt de maximale eerlijke huurprijs die gevraagd mag worden.

De tweedeling: gereguleerde versus vrije huurmarkt

De Nederlandse huurmarkt is opgesplitst in een gereguleerde sector, die bescherming biedt tegen oneerlijke huurprijzen, en een vrije sector, waar deze beschermingen niet gelden. De bepalende factor hierin is de liberalisatiegrens.

Veranderingen aan de liberalisatiegrens

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de liberalisatiegrens verhoogd. Dit betekent dat woningen pas bij een hoger aantal punten — en dus een hogere huurprijs — in de vrije sector vallen. Dit breidt de bescherming tegen oneerlijke huurprijzen uit naar een grotere groep huurders.

Wat dit betekent voor Huurprijzen

Deze aanpassing zorgt ervoor dat veel woningen die voorheen in de vrije sector vielen, nu onder de gereguleerde markt komen. Dit opent de deur naar bescherming tegen onredelijke huurverhogingen en geeft meer huurders toegang tot geschillenbeslechting via de Huurcommissie.

Nieuwe Focuspunten in het Woningwaarderingsstelsel

Vanaf 2024 krijgen energie-efficiëntie en de aanwezigheid van buitenruimtes een andere waardering. Dit kan leiden tot lagere huurprijzen voor energie-inefficiënte woningen en extra punten voor woningen met bijvoorbeeld een tuin.

Interessant is dat vanaf 2025 de nieuwe regelgeving ook van toepassing zal zijn op lopende huurcontracten van voor 2024. Dit biedt huurders de mogelijkheid om hun huurprijs te laten toetsen en eventueel te laten aanpassen.

Wat betekent nieuwe huur regelgeving voor jou

Ben je benieuwd of de huurprijs van jouw woning in lijn is met de nieuwe regelgeving? Het is nu het moment om actie te ondernemen. Een evaluatie van je huurcontract kan inzicht geven of je mogelijk recht hebt op een aanpassing van je huurprijs.

Verwante berichten