Welke andere bijkomende kosten moet ik betalen?

Bijkomende kosten Bumarang
5 min

Een nieuwe woonruimte, maar welke andere bijkomende kosten moet je betalen?

Vaak worden huurders bij het sluiten van een huurcontract geconfronteerd met andere kosten dan alleen de maandelijkse huurprijs. Er is altijd wel een verhuurder of makelaar die (veel) kosten in rekening wil brengen. Huurders zijn vaak al veel geld kwijt voor de nieuwe woonruimte, zonder er ook nog meer één dag te hebben gewoond!

Omdat er veel onduidelijkheid is over welke kosten wel of juist niet in rekening mogen worden gebracht, vind je hieronder een toelichting op veel gevraagde (extra) kosten.

Bemiddelingskosten

De meest bekende kosten zijn bemiddelingskosten. Bemiddelingskosten kunnen ook anders worden genoemd, bijvoorbeeld: administratiekosten, advieskosten, commissiekosten, contractkosten, eenmalige kosten huurder, makelaarskosten, marketingkosten of verhuurkosten. Ondanks de andere naam valt dit allemaal onder het begrip bemiddelingskosten.

Bemiddelingskosten worden in rekening gebracht door een bemiddelaar. De bemiddelaar is de tussenpersoon die tussen de huurder en de verhuurder in staat. De bemiddelaar die werkt in opdracht van de huurder en van de verhuurder mag bij de huurder geen kosten in rekening brengen.

Als huurder moet je bewijzen dat de bemiddelaar ook in opdracht van de verhuurder heeft gewerkt. Inmiddels wordt aangenomen dat daarvan bijvoorbeeld sprake is als de bemiddelaar de woonruimte op het internet heeft aangeboden. Andere aanwijzingen kunnen zijn dat de bemiddelaar de bezichtiging regelt of dat de bemiddelaar gedurende de huurperiode het aanspreekpunt is bij vragen, opmerkingen of klachten. Ook komt het voor dat in het huurcontract staat dat de opzegging aan de bemiddelaar moet worden gericht. Ook in dat geval kan worden gezegd dat de bemiddelaar in opdracht van de verhuurder werkt. Waarom zou de bemiddelaar anders de opzegging nodig hebben?

Als je het bewijs op orde hebt, kun je de bemiddelaar vragen de bemiddelingskosten terug te betalen. Doet hij dit niet, dan ben je als huurder genoodzaakt om naar de rechter te stappen. Dit is een stap die veel huurder ervan weerhoudt om de bemiddelingskosten terug te vorderen.

Sleutelgeld

Sommige verhuurders vragen bij het begin van het huurcontract een bedrag voordat de huurder in de woonruimte mag. Dit wordt sleutelgeld genoemd. Sleutelgeld mag niet in rekening worden gebracht. Bij het huren van een woonruimte hoort dat je, zonder extra kosten, toegang tot de woonruimte krijgt. Heb je sleutelgeld betaald? Dan kun je dit terugvorderen.

Administratiekosten / contractkosten

In plaats van sleutelgeld vragen sommige verhuurders administratie- of contractkosten. Deze kosten zijn gemaakt in verband met (administratieve) werkzaamheden die de verhuurder zou hebben uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vergoeding voor het opstellen van het huurcontract, inschrijfkosten of bezichtigingskosten.

Over het algemeen kan worden gezegd dat deze kosten niet bij de huurder in rekening worden gebracht. De wet zegt dat je geen dingen mag afspreken die voor de huurder of de verhuurder een niet redelijk voordeel opleveren. Van een niet redelijk voordeel is bijvoorbeeld sprake als er geen of slechts verwaarloosbare diensten worden verricht voor het betaalde bedrag. In het geval van administratie- of contractkosten is daarvan al gauw sprake, zeker nu het vaak gaat om hoge bedragen! Als je administratiekosten of contractkosten hebt betaald, kun je dit terugvorderen.

Waarborgsom

Veel verhuurders vragen bij het begin van het contract een borgsom die gelijk is aan een maand huur. In sommige gevallen vragen verhuurders zelfs een borgsom hoger dan een maand. In principe mag een verhuurder maximaal een bedrag ter hoogte van drie keer de (kale) maandhuur als borgsom in rekening brengen. Een borgsom hoger dan drie maanden huur is in het algemeen onredelijk en kan worden teruggevraagd.

Als er schade is aan de woonruimte op het moment dat jij de woonruimte verlaat, kan de verhuurder kosten op de waarborgsom inhouden. Dit mag alleen als jij de schade zelf hebt veroorzaakt of iemand waarvoor jij verantwoordelijk bent. De verhuurder kan niet zomaar kosten inhouden op de borgsom. Hij zal deze kosten goed moeten onderbouwen. Als er geen sprake is van schade aan de woonruimte, dan moet je de borgsom terugkrijgen.

In de wet staat geen termijn genoemd waarbinnen de borgsom terugbetaald moet worden. Meestal wordt er in het huurcontract een termijn gesteld. Staat er in je contract geen termijn of een termijn langer dan drie maanden? Dan is het verstandig om in de huuropzegging de verhuurder te verzoeken om binnen een twee weken na het einde van het contract de waarborgsom terug te betalen. Een voorbeeldopzegging vind je hier.

Terugvorderen

Helaas is het voor veel van bovengenoemde kosten noodzakelijk om naar de rechter te stappen voor het bedrag wordt terugbetaald. Hierdoor laten veel huurders het er maar bij, de stap naar de rechter is vaak te groot. Als dit ook geldt voor jou, neem dan contact met ons op. Bumarang biedt de mogelijkheid om meteen een bedrag terug te krijgen in plaats van het voeren van een procedure. Bij Bumarang heb je dus geen ingewikkelde procedures maar gelijk een aanbod.

Wil jij kijken hoeveel jij van Bumarang terug kunt krijgen, of heb je vragen of opmerkingen over de kosten die jij hebt betaald? Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons. We zijn je graag van dienst.

×