Honderden huurders krijgen contractkosten terug dankzij Bumarang

Op 26 mei 2018 verscheen in het dagblad De Gelderlander een artikel over de Nijmeegse verhuurder Ton Hendriks. Onder druk van Bumarang beloofde Hendriks honderden huurders de door hen betaalde contractkosten terug te geven.

Quote 500-lid Hendriks verkreeg in 2017 landelijke bekendheid door een vechtpartij met BNN-presentator Tim Hofman. Hofman vertegenwoordigde voor het programma #BOOS een groep huurders met klachten over hun woning. De ontmoeting liep uit op een gevecht en Hofman hield hier een gebroken kaak aan over.

Onterechte contractkosten

Huurders van een appartementencomplex aan de Neerbosscheweg in Nijmegen moesten Hendriks contant 500 euro contractkosten betalen bij aanvang van het huurcontract. Hendriks bracht de kosten in rekening voor onder andere de inschrijving, de bezichtiging en het gebruik van de sleutels.

Hendriks geeft toe dat dit fout was. Onder druk van Bumarang heeft Hendriks besloten de contractkosten gedeeltelijk terug te betalen. Hendriks heeft 250 huurders een opmerkelijk voorstel gedaan. Het aanbod van Hendriks is om 200 euro direct terug te betalen en het restant om te zetten in borg die na afloop van het contract wordt terugbetaald.

Voorstel juridisch niet houdbaar

Het voorstel van Hendriks is opmerkelijk en juridisch niet houdbaar. Hendriks geeft toe ten onrechte kosten in rekening te hebben gebracht. Maar in plaats van het gehele bedrag direct terug te betalen doet hij een voorstel om slechts een gedeelte hiervan nu terug te betalen. Het restant wordt omgezet in borg die zal worden verrekend aan het einde van het huurcontract. Wanneer er schade is dan worden de herstelkosten ingehouden op de borg. Het is dus de vraag of de volledige contractkosten uiteindelijk worden terugbetaald.

Dat een verhuurder borg vraagt is niet ongebruikelijk. De borg kan worden gebruikt voor het herstel van schade of in het geval van huurachterstanden. Hier zijn strenge regels aan verbonden. Het uitgangspunt van borg is dat deze bij aanvang van het huurcontract wordt overeengekomen. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over waar de borg voor kan worden gebruikt en binnen welke termijn deze moet worden terugbetaald.

In dit geval is er geen borg overeengekomen. Het eenzijdig omzetten van de contractkostenvordering in borg is niet toegestaan. Wij zien het aanbod van Hendriks als een poging om de contractkosten slechts gedeeltelijk terug te hoeven betalen. Voor het gedeelte dat in borg wordt omgezet blijft de huurder afhankelijk van Hendriks. Als Hendriks vindt dat de woonruimte niet goed wordt opgeleverd dan wordt de borg niet terugbetaald.

Wij zijn van mening dat de contractkosten direct en volledig moeten worden terugbetaald. Verrekening of omzetting is in onze ogen niet mogelijk.

Druppel op de gloeiende plaat

Het voorstel is ook opmerkelijk omdat Hendriks slechts 250 huurders heeft aangeschreven. Het complex aan de Neerbosscheweg bestaat uit 300 appartementen. Het is bekend dat Hendriks al in 2010 contractkosten in rekening bracht bij huurders.

Wij gaan ervan uit dat ten minste 1.000 huurders contractkosten aan Hendriks hebben betaald. Waarschijnlijk zijn dit er zelfs meer. Op basis van deze schatting is er vanaf 2010 meer dan 500.000 euro in rekening gebracht. Dat Hendriks 250 huurders heeft aangeschreven – en inmiddels tientallen van hen heeft terugbetaald – lijkt niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat.

De rol van Bumarang

De zaak is aan het rollen gebracht doordat Bumarang, toen nog onder de naam “Tradens”, adverteerde met een directe teruggave van 100 euro in ruil voor de vordering aan contract- en administratiekosten. Tien huurders hebben hiervan gebruik gemaakt en ontvingen een directe teruggave.

Deze huurders hadden geen zin in het gedoe om de contractkosten zelf terug te vorderen. Contractkosten terugvorderen betekent vaak een kostbare en tijdrovende procedure bij de kantonrechter, bovendien is de uitkomst onzeker! Dit leidt ertoe dat veel huurders het erbij laten zitten. Omdat het meestal om honderden euro’s gaat is dit ontzettend zonde.

Uiterste poging

In een uiterste poging om te voorkomen dat meer huurders gebruik zouden maken van de dienstverlening van Bumarang besloot Hendriks de contractkosten gedeeltelijk terug te betalen.

De tien vorderingen die wij op Hendriks hebben zijn inmiddels gedeeltelijk betaald. Het is onze verwachting dat wij voor het restant een procedure bij de rechter moeten doorlopen. Naar verwachting zal deze procedure ongeveer een jaar duren. In de tussentijd zullen we proberen meer huurders en oud-huurders van Hendriks te benaderen om hen te informeren dat ze de contractkosten terug kunnen vorderen.

Hoe nu verder?

Wij zijn van mening dat de contractkosten direct en volledig moeten worden terugbetaald. Niet alleen aan de huidige huurders, maar voor iedereen die in het verleden contractkosten aan Hendriks heeft betaald. We adviseren deze huurders om niet akkoord te gaan met het huidige aanbod van Hendriks. Wij staan klaar voor alle huurders van Ton Hendriks om ze te helpen de contractkosten nu terug te krijgen.

Zelf contractkosten terugkrijgen?

Heb jij de afgelopen vijf jaar ook contract- of administratiekosten betaald en ben je benieuwd of jij deze terug kunt krijgen? Neem contact met ons op! Wij kijken graag met jou naar de mogelijkheden.

Verwante berichten