Huren hoger in 2019, maar is dit terecht?

De huurprijzen van woonruimte zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert dat bij het aangaan van een nieuw huurcontract de huurprijs ten opzichte van het oude contract gemiddeld 8,2% hoger is. 

Per jaar één maand extra huur

Op een huurprijs van 1000 euro per maand is dit een toename van meer dan 80 euro. Op jaarbasis gaat het zelfs om een toename van 1.000 euro. Een nieuwe huurder betaalt per jaar dus gemiddeld één maand extra huur ten opzichte van de vorige bewoner. Dit terwijl de gemiddelde loonstijging slechts tussen de twee en de drie procent lag. Wat betekent dit voor de nieuwe huurder?

Stijging huur en inkomen

Om hier wat over te kunnen zeggen moeten we kijken naar de stijging van de huur ten opzichte van de stijging van het inkomen. Een gemiddeld netto inkomen in Nederland is ongeveer 2.000 euro per maand. Uitgaande van een loonstijging van 2,5%, en een toename van de huur van 8,2% heeft dit tot gevolg dat het maandelijkse inkomen stijgt met ongeveer 50 euro, waar de huur stijgt met 82 euro. Per saldo gaat de nieuwe huurder er dus meer dan 30 euro per maand op achteruit. 

Cijfers uit de praktijk

Op basis van eigen onderzoek van Bumarang naar ongeveer 5.100 particuliere huurwoningen kan worden geconstateerd dat de gemiddelde huurprijs ongeveer 935 euro per maand is. Deze huurprijs is gemiddeld 8,2% hoger dan de huurprijs van de vorige bewoner. Voor al deze woningen gaat het om een toename van de huurkosten van 4,2 miljoen euro per jaar. Hiervan werd slechts 3 miljoen euro gecompenseerd door inkomensstijging. Gezamenlijk zijn de huurders van de onderzochte woningen dus meer dan 1 miljoen euro per jaar duurder uit. 

Huurstijging onterecht

Naast de vraag hoe de huur zich verhoudt tot het inkomen is het van belang hoe de huur zich verhoudt tot het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Met het WWS kan de maximaal redelijke huurprijs van een woning worden berekend. Dit stelsel geldt voor alle woningen in Nederland. 

Van de 5.100 onderzochte woningen waren ongeveer 500 woningen niet te duur op basis van het WWS. Dit betekent dat meer dan 85% van de woningen te duur werd verhuurd. De gemiddelde wettelijke maximale huurprijs van de woningen is 560 euro. Gemiddeld werden de onderzochte woningen dus 375 euro per maand te duur verhuurd. De huurders van de onderzochte woningen betalen samen meer dan 20 miljoen euro per jaar te veel huur. Van een stijging van de huur kan op basis van de wet dus geen sprake zijn. Elke huurverhoging is hierdoor onterecht. Wanneer geen van de huurders van de onderzochte woningen te veel zou betalen dan zou dit hen per huurder ongeveer 4.000 euro ofwel gemiddeld twee maandsalarissen aan koopkrachtstijging opleveren.  

Topje van de ijsberg

Bumarang heeft slechts een klein gedeelte van de huurmarkt onderzocht, toch denken wij dat het onderzoek een representatief beeld geeft van de actuele situatie op de Nederlandse huurmarkt. De kosten van huurders nemen alsmaar toe. Dit is onterecht en hier kan wat aan gedaan worden. Bumarang zet zich in om huurders te helpen om op een eenvoudige manier hun huurprijs te verlagen en zo meer geld over te houden. 

Nieuwe huurwoning? Verlaag je huurprijs!

Heb jij gedurende het afgelopen jaar een nieuw huurcontract afgesloten? Neem dan altijd contact met ons op. We vertellen je vrijblijvend of jouw huurprijs te hoog is en wat we voor jou kunnen doen. Het verlagen van je huurprijs levert gemiddeld twee netto maandsalarissen op. Lees hier meer over het verlagen van je huurprijs. 

Verwante berichten