Huurprijs vanaf 2024 en verder

Misschien heb je er al van gehoord, maar de regels op het gebied van huurprijzen gaan ingrijpend veranderen. Dit klinkt leuk, maar wat verandert er precies aan de huurprijs? Ik zet het voor je onder elkaar, maar voordat ik dat doe gaan we eerst terug naar de basis. 

Hoe wordt de huurprijs ook alweer berekend?

Huurprijzen worden berekend met het woningwaarderingsstelsel. Dit is een systeem waarin punten worden toegekend op basis van woningkenmerken zoals de oppervlakte, energiezuinigheid en de WOZ-waarde. Het totale aantal punten staat gelijk aan de hoogste nog eerlijke huurprijs voor de woning. Wordt er een hogere prijs gevraagd, dan is die prijs oneerlijk. 

Gereguleerde of vrije huurmarkt? De huurprijs bepaalt het

De huurmarkt is te verdelen in de gereguleerde huurmarkt en de vrije huurmarkt. Het verschil hiertussen is de mate waarin je als huurder wordt beschermd. Huurders in de gereguleerde markt worden beschermd tegen oneerlijke huren en onredelijke huurverhogingen. Daarnaast kunnen zij hun klachten voorleggen aan de Huurcommissie die dan een bindende uitspraak doet. Voor huurders in de vrije sector geldt dit niet. Er zijn geen regels voor de huurprijs of voor huurverhogingen. Daarnaast kunnen huurders in de vrije sector niet naar de Huurcommissie. 

Pas vanaf hogere huurprijs sprake van vrije huurmarkt

De grens tussen de gereguleerde huurmarkt en de vrije huurmarkt heet de ‘liberalisatiegrens’. Op dit moment ligt de liberalisatiegrens op 142 punten. De huur die hierbij hoort is € 808,06. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar 187 punten waar een huur bij hoort van € 1.026,71. 

Betaalt iedereen straks een oneerlijke huurprijs?

Door de verhoging wordt de gereguleerde huurmarkt een stuk groter. Dit betekent dat meer huurders in aanmerking komen voor huurprijsbescherming. Wij verwachten dat vanaf 2024 bijna alle huurders een oneerlijke huurprijs betalen, omdat maar weinig woningen met meer dan 187 punten worden gewaardeerd. 

Voorwaarden lagere huurprijs

De verhoging van de liberalisatiegrens gaat eerst alleen gelden voor nieuwe huurcontracten. Dit betekent dat het vooral voor huurders die vanaf 1 januari 2024 een nieuwe woning gaan huren erg belangrijk is om het huurcontract door Bumarang te laten controleren. 

Energielabels en buitenruimtes belangrijker voor hoogte huurprijs

Ten opzichte van het huidige woningwaarderingsstelsel worden de onderdelen energiezuinigheid en de aanwezigheid van een buitenruimte vanaf 2024 anders gewaardeerd. Woningen die niet energiezuinig zijn krijgen zelfs aftrekpunten. Heeft jouw woning een energielabel E, F of G dan presteert jouw woning slecht op energiezuinigheid. Dit gaat leiden tot aftrekpunten en dus in een lagere huurprijs. Heeft de woning daarentegen een tuin dan worden hier juist extra punten voor toegekend. 

Beperkingen op de huurprijs

In het nieuwe waarderingsstelsel zijn ook een aantal beperkingen opgenomen. Zo zorgt alleen een hoge WOZ-waarde er niet voor dat een woning in de vrije huurmarkt komt. Het aandeel van de WOZ-waarde in de puntenberekening is maximaal 33% wanneer de uitkomst van de berekening leidt tot een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Daarnaast krijgen nieuwbouwwoningen een tijdelijke opslag van 5%, maar leidt die opslag er nooit toe dat de woning in de vrije huurmarkt komt. Ook de opslag in verband met Beschermd stads- en dorpsgezicht kan hier niet toe leiden. 

Wordt 2025 nog beter voor jouw huurprijs?

Hoewel 2024 al een goed jaar gaat zijn voor de bescherming van huurders op het gebied van huurprijzen zal 2025 mogelijk nog beter zijn. Dit komt doordat het vanaf 2025 ook voor huurcontracten van voor 2024 mogelijk wordt om de huurprijs te laten corrigeren op basis van de nieuwe wetgeving. Dit betekent dat als je in 2024 niet in aanmerking komt, omdat jouw contract al voor 2024 inging, je vanaf 2025 toch de mogelijkheid hebt om de huur te corrigeren. 

Bumarang heeft nu al een lijst met huurders die vanaf 2025 hun huurprijs laten corrigeren. Wil jij dit ook? Laat ons je huurcontract controleren en verzeker jezelf van een eerlijke huurprijs vanaf 2025. Je vraagt je misschien af of jij een oneerlijke huurprijs betaalt. Dit kun je eenvoudig berekenen door de huurcheck in te vullen of door Bumarang de eerlijke prijs te laten berekenen

Verwante berichten