Is jouw huur ook te hoog?

Is jouw huur ook te hoog?

Huurprijzen zijn aan strakke regels gebonden en verhuurders mogen niet zomaar vragen wat ze willen. In dit blog leggen we kort uit wat jij kan doen tegen een te hoge huurprijs! De regels voor zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen zijn verschillend. We gaan eerst in op de zelfstandige woonruimte en daarna op de onzelfstandige woonruimte.

Zelfstandige woonruimte (Eigen toegang, eigen keuken en eigen toilet)

Voor zelfstandige woonruimten geldt dat je in het eerste halfjaar de huurprijs altijd door de Huurcommissie kunt laten beoordelen. De Huurcommissie kijkt dan of de huurprijs die jij betaalt redelijk is. Als de huurprijs te hoog is, wordt de huurprijs verlaagd naar de maximale huurprijs. De verlaging gaat in vanaf het begin van het huurcontract. Dit betekent dat als je te veel huur hebt betaald, je huur terugkrijgt!

In sommige gevallen kun je ook na een halfjaar nog je huurprijs laten beoordelen vanaf de begindatum van het contract. Dit is het geval als er eerst een contract voor bepaalde tijd was, korter dan twee jaar, en die daarna is verlengd. Je kunt je huurprijs dan laten beoordelen tot een half jaar na het einde van de bepaalde tijd.

Na het eerste half jaar (of na het eerste half jaar na de bepaalde tijd) wordt er onderscheid gemaakt tussen twee contracten. Als de kale huurprijs bij het begin van het contract hoger was dan € 710,68 is sprake van een geliberaliseerd huurcontract. De huurprijs kan dan niet meer worden beoordeeld.

Als de kale huurprijs bij het begin van het contract lager was dan € 710,68 dan kan een te hoge huurprijs wel worden verlaagd. Je moet dan eerst een voorstel sturen naar de verhuurder om jouw huurprijs te verlagen. Je moet de verhuurder twee volle maanden bedenktijd geven voordat de verlaging in kan gaan. Als de verlaging in moet gaan per 1 juli moet je ervoor zorgen dat de verhuurder het voorstel vóór 1 mei ontvangt. Je moet bij het voorstel ook een puntentelling voor de woonruimte bij doen, waaruit volgt dat de huurprijs te hoog is. Een voorbeeld voor het doen van een verlagingsvoorstel vind je hier. De benodigde puntentelling voor jouw woonruimte kun je hier vinden.

Als je verhuurder het niet eens is met je verlagingsvoorstel of als de verhuurder niets van zich laat horen, dan kun je jouw voorstel voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie doet een bindende uitspraak over jouw voorstel en over de hoogte van de huurprijs. De huurder en de verhuurder moeten zich aan de uitspraak houden.

Onzelfstandige woonruimte (Gedeelde toegang, keuken of toilet)

Voor onzelfstandige woonruimten geldt dat je altijd de huurprijs kunt laten beoordelen. Binnen de eerste zes maanden kan een te hoge huurprijs zelfs met terugwerkende kracht worden verlaagd. Bij huurcontracten met een bepaalde tijd is het soms mogelijk om ook binnen een halfjaar na de bepaalde tijd de huurprijs met terugwerkende kracht te laten verlagen.

Na het eerste half jaar (of na het eerste half jaar na de bepaalde tijd) kan een te hoge de huurprijs nog steeds worden verlaagd. De verlaging geldt dan niet met terugwerkende kracht. De wijze waarop de huurprijs kan worden verlaagd is gelijk aan die van de zelfstandige woonruimte. Als je verhuurder het niet eens is met je voorstel of niets van zich laat horen, dan kun je het voorstel voorleggen aan de Huurcommissie. Een voorbeeld voor het doen van een verlagingsvoorstel vind je hier. De benodigde puntentelling voor jouw woonruimte kun je hier vinden.

Al verhuisd?

Om je huurprijs te verlagen is het vereist dat je nog in de woonruimte woont. Als je al bent verhuisd is de dienstverlening van Bumarang voor jou misschien de uitkomst. Bumarang kijkt naar oude huurcontracten biedt op basis daarvan een directe teruggave! Wil jij kijken hoeveel jij van Bumarang terug kunt krijgen, of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons. We zijn je graag van dienst.

Verwante berichten