Meer over de servicekostenafrekening

Het bedrag dat je als huurder maandelijks aan de verhuurder betaalt is vaak gesplitst in meerdere delen. In het huurcontract vind je naast de kale huurprijs meestal één of meerdere bedragen voor andere zaken die door de verhuurder worden geleverd. Soms is dit de levering van gas, water en elektriciteit, in andere gevallen gaat het om het gebruik van internet of het ter beschikking stellen van meubilering. Soms wordt zelfs al het hiervoor genoemde door de verhuurder geleverd. Het totaalbedrag dat je naast de kale huurprijs betaalt aan de verhuurder zijn servicekosten.

Het is belangrijk dat er in het contract een scheiding is gemaakt tussen de kale huur en de servicekosten. Is dit onderscheid er niet dan is er sprake van een all-in huur. Het vragen van een all-in huur is niet toegestaan. Is jouw huurprijs een all-in huur dan is dit voor jou als huurder goed nieuws. Bumarang kan jouw huurprijs dan met ten minste 20% verlagen. Op onze website lees je meer over huurprijs verlagen.

Servicekosten altijd een voorschot

Servicekosten zijn altijd een voorschot. Dit betekent dat de verhuurder na afloop van een bepaalde periode (meestal is dit een jaar) verplicht is een overzicht te verstrekken waarin de daadwerkelijk door hem gemaakte kosten worden vergeleken met het bedrag dat door de huurder als voorschot is betaald. Die vergelijking heet ook wel de servicekostenafrekening. De servicekostenafrekening moet laten zien welke kosten de verhuurder heeft gemaakt en op welke manier hij die kosten heeft berekend. 

Geen servicekostenafrekening

Bumarang ziet dat veel verhuurders een voorschot in rekening brengen, maar hierover niet afrekenen. Dit is vervelend, omdat huurders op die manier veel geld mislopen. Verhuurders zullen er bij het opstellen van het contract voor zorgen dat het voorschot dat in rekening wordt gebracht in ieder geval de kosten dekt. In de meeste gevallen is het voorschot zelfs veel hoger dan de kosten. De verhuurder verdient dan aan de servicekosten ondanks dat dit wettelijk gezien niet is toegestaan.

Hoe krijg je een servicekostenafrekening?

De verhuurder is verplicht een afrekening te verstrekken. Hij heeft hiervoor tot maximaal een half jaar nadat het kalenderjaar is verstreken. Dit betekent dat wanneer je op 1 juli geen afrekening hebt ontvangen van het voorgaande jaar de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt. In dat geval moet je de verhuurder vragen alsnog een afrekening te verstrekken. Stuurt hij de afrekening nog steeds niet dan kan de Huurcommissie worden gevraagd uitspraak te doen over de servicekosten. De Huurcommissie stelt dan vast hoeveel servicekosten je had moeten betalen. Is dit bedrag lager dan het door jou betaalde voorschot dan moet de verhuurder het verschil terugbetalen.

Welke kosten mogen in rekening worden gebracht?

Veel verhuurders brengen kosten in rekening zonder dat deze in het huurcontract staan. Dit is in strijd met de wet, omdat alleen de servicekosten waarover afspraken zijn gemaakt tot kosten kunnen leiden voor de huurder. Levert de verhuurder diensten die niet in het huurcontract staan dan hoef je daar dus niet voor te betalen.

Bumarang geeft jou inzicht in de servicekosten

Heb jij servicekosten betaald maar geen servicekostenafrekening ontvangen? Laat het ons weten zodat wij jou inzicht kunnen geven in de servicekosten. Bumarang zorgt ervoor dat jij niet te veel betaalt. In veel gevallen klopt de door de verhuurder opgestelde afrekening niet. Bumarang doorloopt dan namens jou een procedure bij de Huurcommissie. Als je te veel hebt betaald dan zorgt Bumarang ervoor dat je geld terugkrijgt. Meer weten? Upload je contract hier en ontdek hoeveel servicekosten jij kunt terugkrijgen. 

Verwante berichten