Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op je vraag.

Wat is het verdienmodel van Bumarang?

Bumarang betaalt jou direct een bedrag op basis van jouw situatie. Nadat wij jou hebben betaald, start Bumarang voor eigen rekening en risico de benodigde procedures om vast te stellen of jij te veel kosten hebt betaald. Komt er na de procedures een bedrag terug, dan is dit voor Bumarang.

Bumarang hoopt erop dat het bedrag dat terugkomt hoger is dan het bedrag dat aan jou is betaald. Het verschil is onze winst. Blijkt echter dat het bedrag lager is dan het bedrag dat Bumarang aan jou heeft betaald, dan maken wij verlies. Je hoeft dan niets terug te betalen.

Welke informatie is nodig om een aanbod te kunnen ontvangen?

Bumarang berekent het aanbod voor de servicekosten op basis van de inhoud van je huurcontract. Hierbij is met name van belang hoe lang de huurperiode is geweest en hoe de huurprijs was samengesteld. Ook is het belangrijk dat wij een beeld krijgen van de woonsituatie.

Voor de contractkosten en de bemiddelingskosten wordt gekeken naar de hoogte van de betaalde bedragen. Daarnaast speelt de specifieke situatie een belangrijke rol. Soms is de verhuurdermakelaar failliet. In dat geval kunnen de bemiddelingskosten niet worden teruggevorderd. Voor de bemiddelingskosten en de contractkosten is het van belang dat je kunt aantonen dat je het bedrag hebt betaald. Een bankoverschrijving of een bonnetje zijn hiervoor erg belangrijk.

Wat gebeurt er met mijn informatie nadat ik deze heb verstrekt?

Bumarang gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Indien Bumarang jou geen passend aanbod kan doen dan wordt je hiervan gelijk op de hoogte gebracht. Vervolgens worden jouw gegevens uit onze database verwijderd.

Is de procedure anoniem?

In de procedure die door Bumarang wordt gevoerd staan de door jou betaalde kosten centraal. Je oude verhuurder of bemiddelaar zal er van op de hoogte worden gebracht dat je van onze dienstverlening gebruik hebt gemaakt. Bumarang verstrekt enkel de noodzakelijke gegevens aan de verhuurder. Dit betekent dat alleen jouw naam zal worden verstrekt. Jouw huidige adres- en contactgegevens worden door Bumarang niet aan de verhuurder of aan derden verstrekt. Bumarang maakt het de verhuurder en bemiddelaar duidelijk dat hij over de procedures enkel nog contact met ons dient op te nemen. Jij zal dus niets merken van de procedures die Bumarang voert.

Wat moet ik doen als ik geen ondertekende versie van mijn huurcontract heb?

Wanneer je niet meer in het bezit bent van een ondertekend huurcontract dan zijn we afhankelijk van bankafschriften van de huurbetalingen. De bankafschriften dienen als bewijs van de huurbetalingen. De bankafschriften kunnen Bumarang voldoende zekerheid geven om jou een aanbod te kunnen doen.

Zijn er risico’s waar ik rekening mee moet houden?

Nee, er zijn geen risico’s waar je rekening mee hoeft te houden. Bumarang draagt altijd de kosten van de procedures. We controleren vooraf altijd erg goed of jij in aanmerking komt voor onze dienstverlening.

In mijn contract staan geen servicekosten, is er voor mij wat mogelijk?

Wanneer er geen servicekosten in jouw huurcontract staan dan betaal je waarschijnlijk een all-in prijs. Dit is in Nederland niet toegestaan, een huurprijs moet zijn gesplitst in kale huur en in servicekosten. Betaal je een all-in prijs. Dan kijken we graag met jou naar de mogelijkheden om de prijs te splitsen. Daarnaast heb je misschien contract- of bemiddelingskosten betaald. We doen je graag een aanbod om hiervan gelijk een gedeelte terug te krijgen.

Wat is de Huurcommissie?

De Huurcommissie is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder toezicht staat van het ministerie van Wonen en Rijksdienst.

De Huurcommissie kan een bindende uitspraak doen over de hoogte van de kale huurprijs, gebreken en de betalingsverplichting voor de servicekosten. De verhuurder moet zich aan de uitspraak van de Huurcommissie houden. Om een bindende uitspraak te verkrijgen start Bumarang namens de huurder een procedure bij de Huurcommissie. Bumarang treedt in deze procedure op als gemachtigde. De werkzaamheden en kosten van de procedures bij de Huurcommissie komen voor rekening en risico van Bumarang.

Er zijn gebreken aan de woning. Wat kan ik hier aan doen?

Heb je last van lekkage, schimmelvorming of een ander gebrek aan de woning? Neem contact met ons op. We kijken graag met jou naar de mogelijkheden om hier wat aan te doen. Waarschijnlijk heb je recht op een forse verlaging van de huurprijs. We helpen je hier graag bij.

Ik betaal een te hoge kale huurprijs. Wat kan ik hier aan doen?

Zit je in de eerste zes maanden van je huurcontract dan kun je bij de Huurcommissie een procedure starten om je huurprijs met terugwerkende kracht te verlagen. Wil je hierover meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Is je contract ouder dan zes maanden dan kun je een voorstel doen tot huurprijsverlaging. Heb je hierover vragen? Laat het ons weten. We helpen je graag. Op onze website kun je een voorbeeld huurprijsverlagingsvoorstel vinden. Je kunt dit formulier gratis downloaden.

Mijn verhuurder heeft de huur opgezegd maar ik wil er niet uit. Wat kan ik doen?

In de meeste gevallen kan jouw verhuurder de huur niet opzeggen. We adviseren je graag over wat je het beste kunt doen. Neem contact met ons op om jouw situatie te bespreken.

Hoe zeg ik de huur op?

De huur zeg je op door een opzeggingsbrief aangetekend naar de verhuurder te versturen. Dit doe je minimaal 1 maand voordat je wilt dat het contract wordt beëindigd. Op onze website kun je een gratis opzegbrief downloaden. Verstuur deze brief op tijd en aangetekend naar de verhuurder en je bent er zeker van dat jouw huurcontract eindigt op de gewenste datum.

Ik ben al verhuisd. Wat is er mogelijk voor mij?

Het is goed mogelijk om een procedure te starten voor een oud-huurcontract. Wij geven er zelfs de voorkeur aan. Er is in dat geval geen relatie meer met de verhuurder die een rol speelt. Servicekosten kunnen tot 2,5 jaar na het jaar waarin je de servicekosten hebt betaald worden getoetst op redelijkheid.

Voor de servicekosten die je hebt betaald in 2015 kun je dus tot 1 juli 2018 een procedure starten. De servicekosten betaald in 2016 kunnen tot 1 juli 2019 getoetst worden. Heb je een contract dat afliep in 2015. Zorg dat je dan uiterlijk 1 juli 2018 een procedure hebt gestart. Ben je te laat? Dan kun je voor dat contract geen procedure meer starten.

Ik heb een servicekostenafrekening ontvangen van de verhuurder maar heb het vermoeden dat deze niet klopt. Wat kan ik doen?

Vaak maken verhuurders fouten in de servicekostenafrekening. Veelgemaakte fouten zijn dat de verhuurder een onjuiste berekening maakt, niet overeengekomen kostenposten in rekening brengt of kosten in rekening brengt die wettelijk gezien voor rekening komen van de verhuurder.

Wil je weten of jouw afrekening klopt? Stuur de afrekening door naar ons of bel ons. Wij kijken graag naar jouw afrekening en helpen je bij het krijgen van een juiste afrekening.

Ik heb bemiddelingskosten betaald, maar het bedrijf waaraan ik heb betaald is inmiddels failliet. Zijn er nog mogelijkheden?

Veel verhuurmakelaars zijn de laatste jaren failliet gegaan doordat huurders hun bemiddelingskosten hebben teruggevorderd. Als dit in jouw geval ook zo is dan is de kans klein dat we wat voor jou kunnen doen. In sommige gevallen zijn er toch nog mogelijkheden.

Heb je hierover vragen, neem dan contact met ons op. We onderzoeken graag de mogelijkheden om toch wat voor jou te doen.

Ik heb wel kosten betaald aan het begin van het huurcontract maar dit waren geen bemiddelingskosten of contractkosten. Wat kan ik doen?

Bemiddelingskosten of contractkosten worden soms anders genoemd om de schijn te wekken dat het geen bemiddelings- of contractkosten zijn. Heb jij kantoorkosten, administratiekosten, sleutelgeld, adviesgeld, commissiekosten, eenmalige kosten, courtage of een ander bedrag betaald bij het sluiten van het contract? In alle gevallen is er waarschijnlijk sprake van kosten die onterecht zijn. Neem contact met ons op en wij vertellen je hoeveel jij terug kunt krijgen.

Ik heb borg betaald, maar heb deze niet teruggekregen aan het einde van het huurcontract. Wat kan ik doen?

Heeft jouw verhuurder de borg niet terugbetaald? In de meeste gevallen is de verhuurder verplicht de borg terug te betalen. Alleen wanneer er aantoonbare schade is aan het gehuurde veroorzaakt door jou, of als je een huurachterstand hebt kan er een gedeelte op de borg of zelfs de volledige borg worden ingehouden.

Het aantonen van schade aan het gehuurde is voor de verhuurder een hele klus. Er dient een opnamestaat te zijn opgemaakt bij aanvang van het huurcontract. In de meeste gevallen ontbreekt deze. Schade aan het gehuurde kan dan niet worden aangetoond en de verhuurder dient de borg terug te betalen.

Heb jij de borg niet teruggekregen? Neem contact op met Bumarang. Vaak kunnen we jou direct een groot gedeelte van de borg teruggeven. We nemen vervolgens zelf contact op met de verhuurder om de volledige borg terug te vorderen.

Heb je een andere vraag?

Contact

Stuur een e-mail of laat ons contact met jou opnemen.
×