Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op de meest gestelde vragen.

Algemeen

Wat is de Huurcommissie en hoe lang duurt een procedure?

De Huurcommissie is overheidsinstantie die een bindende uitspraak kan doen over de hoogte van de kale huurprijs, gebreken en de betalingsverplichting voor de servicekosten.

De verhuurder moet zich aan de uitspraak van de Huurcommissie houden. Om een bindende uitspraak te verkrijgen start Bumarang namens de huurder een procedure bij de Huurcommissie. Bumarang treedt in deze procedure op als gemachtigde. De werkzaamheden en kosten van de procedures bij de Huurcommissie komen voor rekening en risico van Bumarang. Een procedure bij de Huurcommissie duurt gemiddeld zeven maanden.

Zijn de procedures bij Bumarang anoniem?

In de procedure die door Bumarang wordt gevoerd staat jouw huurovereenkomst centraal. De verhuurder of bemiddelaar zal er van op de hoogte worden gebracht dat je van onze dienstverlening gebruik hebt gemaakt.

Bumarang verstrekt enkel de noodzakelijke gegevens aan de verhuurder. Dit betekent dat alleen jouw naam zal worden verstrekt. Bumarang maakt het de verhuurder of bemiddelaar duidelijk dat hij over de procedures enkel nog contact met ons dient op te nemen.

Wat gebeurt er met mijn informatie nadat ik deze aan Bumarang heb verstrekt?

Bumarang gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Indien Bumarang jou geen passend aanbod kan doen dan word je hiervan gelijk op de hoogte gebracht. Vervolgens worden jouw gegevens uit onze database verwijderd.

Zijn er risico’s waar ik rekening mee moet houden?

Nee, er zijn geen risico’s waar je rekening mee hoeft te houden. Bumarang draagt altijd de kosten van de procedures. We controleren vooraf goed of jij in aanmerking komt voor onze dienstverlening.
Alleen wanneer wij hier van overtuigd zijn starten we een procedure. Als huurder word je in Nederland heel goed beschermd. Dit betekent dat de verhuurder het contract niet kan beëindigen, omdat jij een procedure start.

De meeste contracten zijn voor onbepaalde tijd met een minimale huurperiode van een jaar. Dit betekent dat de verhuurder het contract alleen kan beëindigen in zeer uitzonderlijke gevallen. De verhuurder is gebonden aan wettelijk opzeggingsgronden. Je moet dan denken aan structurele huurachterstanden of aanhoudende overlast. Hiervan is vrijwel nooit sprake.

Sommige contracten bieden de verhuurder wel de mogelijkheid om het contract na één of twee jaar te beëindigen. Wanneer dit zo is dan staat dit in het huurcontract. Start je de procedure binnen deze bepaalde tijd dan is de kans groot dat het contract niet wordt verlengd.

Voordat we een procedure starten kijken we altijd goed naar jouw huurcontract. We informeren je vervolgens uitgebreid over jouw rechten en plichten. Je weet zo precies waar je aan toe bent. Om onduidelijkheden te voorkomen raden we je aan om eerst contact met ons op te nemen voordat je zelf contact met je verhuurder opneemt.

Mijn verhuurder heeft de huur opgezegd maar ik wil er niet uit. Wat kan ik doen?

In de meeste gevallen kan jouw verhuurder de huur niet opzeggen. We adviseren je graag over wat je het beste kunt doen. Neem contact met ons op om jouw situatie te bespreken.

Hoe zeg ik de huur op?

De huur zeg je op door een opzeggingsbrief aangetekend naar de verhuurder te versturen. Dit doe je minimaal 1 maand voordat je wilt dat het contract wordt beëindigd. Op onze website kun je een gratis opzegbrief downloaden. Verstuur deze brief op tijd en aangetekend naar de verhuurder en je bent er zeker van dat jouw huurcontract eindigt op de gewenste datum.

Ik heb borg betaald, maar heb deze niet teruggekregen aan het einde van het huurcontract. Wat kan ik doen?

Heeft jouw verhuurder de borg niet terugbetaald? In de meeste gevallen is de verhuurder verplicht de borg terug te betalen. Alleen wanneer er aantoonbare schade is aan het gehuurde veroorzaakt door jou, of als je een huurachterstand hebt kan er een gedeelte op de borg of zelfs de volledige borg worden ingehouden.

Het aantonen van schade aan het gehuurde is voor de verhuurder een hele klus. Er dient een opnamestaat te zijn opgemaakt bij aanvang van het huurcontract. In de meeste gevallen ontbreekt deze. Schade aan het gehuurde kan dan niet worden aangetoond en de verhuurder dient de borg terug te betalen.

Heb jij de borg niet teruggekregen? Neem contact op met Bumarang. Vaak kunnen we jou direct een groot gedeelte van de borg teruggeven. We nemen vervolgens zelf contact op met de verhuurder om de volledige borg terug te vorderen.

Ik heb een andere vraag

Wij zijn dagelijks bereikbaar via Whatsapp (06) 15 40 13 74, via e-mail info@bumarang.nl of telefoon (050) 850 87 10.

Huurprijsverlaging

Hoe wordt de maximale huurprijs van een woning berekend?

De huurprijs van een woning is aan strenge regels gebonden. De maximale huurprijs kan worden berekend met behulp van een puntensysteem. Hierin spelen onder andere de grootte van de woning, de energiezuinigheid, de voorzieningen en de WOZ-waarde een rol.

De hoeveelheid punten komt overeen met een maximale huurprijs. Is de huurprijs die de verhuurder vraagt hoger dan de huurprijs op basis van de punten dan kan de huurprijs worden verlaagd.

Als wij vermoeden dat de huur te hoog is dan starten we een procedure bij de Huurcommissie. Dit is een overheidsinstantie die een bindende uitspraak kan doen over de hoogte van de huur. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Na de uitspraak van de Huurcommissie kun je de lagere huur betalen.

Wat is het verdienmodel van Bumarang?

Wij werken op basis van no-cure, no-pay. Dat betekent dat we alleen verdienen als we jouw huurprijs ook echt kunnen verlagen.

Hoe dat precies werkt? We worden betaald uit de huur die jij tot de huurverlaging te veel betaalt. Alles wat je hierna bespaart, is volledig voor jou. De te veel betaalde huur vragen we terug bij de verhuurder. Zodra we dat bedrag hebben ontvangen, krijg jij hier nog eens 20% van.

Dus in het kort: Wij regelen gratis voor jou de huurverlaging, en je ontvangt ook nog eens 20% van de te veel betaalde huur terug zodra we deze van de verhuurder hebben ontvangen. Alle besparingen op je huur na de uitspraak van de Huurcommissie zijn voor jou.

Welke informatie is nodig om een aanbod te kunnen ontvangen?

De eerste stap is het opsturen van je huurcontract. Soms hebben we daarnaast wat meer informatie nodig. Het gaat dan met name om de voorzieningen in de badkamer en de keuken. We vragen je dan een aantal foto’s te sturen. Aan de hand van het contract en de foto’s maken we een uitgebreidere puntentelling van je woning. We weten dan precies hoe we jou het beste kunnen helpen. Vervolgens sturen we je vrijblijvend een e-mail met meer informatie en een definitief aanbod.

Wat moet ik doen als ik geen ondertekende versie van mijn huurcontract heb?

Geen aanpassing.

Er zijn gebreken aan de woning. Wat kan ik hier aan doen?

Heb je last van lekkage, schimmelvorming of een ander gebrek aan de woning? Neem contact met ons op. We kijken graag met jou naar de mogelijkheden om hier wat aan te doen. Waarschijnlijk heb je recht op een forse verlaging van de huurprijs. We helpen je hier graag bij.

Ik heb een nieuw contract, wat is er mogelijk?

Zit je in de eerste zes maanden van je huurcontract dan kun je bij de Huurcommissie een procedure starten om je huurprijs met terugwerkende kracht te verlagen. Wil je hierover meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Is je contract ouder dan zes maanden dan kun je een voorstel doen tot huurprijsverlaging. Heb je hierover vragen? Laat het ons weten. We helpen je graag. Op onze website kun je een voorbeeld huurprijsverlagingsvoorstel vinden. Je kunt dit formulier gratis downloaden.

Ik ben al verhuisd. Wat is er mogelijk voor mij?

Voor de huurprijs is het niet mogelijk om voor oude contracten te kijken of je te veel hebt betaald. Voor de servicekosten is het nog wel mogelijk. Onder de veelgestelde vragen over servicekosten vind je meer informatie over de mogelijkheden.

Ben je nog niet verhuisd maar ga je binnenkort verhuizen? Neem dan snel contact met ons op. We kunnen kijken of we jouw procedure met spoed kunnen behandelen.

Ik heb een andere vraag

Wij zijn dagelijks bereikbaar via Whatsapp (06) 15 40 13 74, via e-mail info@bumarang.nl of telefoon (050) 850 87 10.

Servicekosten terugkrijgen

Wat zijn servicekosten?

Alle kosten die naast de kale huurprijs in rekening worden gebracht zijn servicekosten. De meest voorkomende servicekosten zijn gas, water en elektriciteit, internet, stoffering en meubilering. Servicekosten betaal je als voorschot. De verhuurder moet hier elk jaar over afrekenen. De servicekostenafrekening is een overzicht van alle kosten die de verhuurder heeft gemaakt.

De verhuurder mag geen winst maken op de servicekosten. Als je te veel hebt betaald dan moet je dit terugkrijgen, zelfs als je bent verhuisd. Vooral particuliere verhuurders vragen te hoge servicekosten en verstrekken geen afrekening. Hierdoor lopen huurders veel geld mis. Bumarang helpt jou bij het terugvorderen van te veel betaalde servicekosten.

Wat is het verdienmodel van Bumarang?

Wij werken op basis van no-cure, no-pay. Dat betekent dat we alleen verdienen als we de door jouw te veel betaalde servicekosten kunnen terugvorderen.

Hoe dat precies werkt? We worden betaald uit de servicekosten die jij te veel hebt betaalt.  Wij doen een passend aanbod per situatie.

Welke informatie is nodig om een aanbod te kunnen ontvangen?

Bumarang berekent het aanbod voor de servicekosten op basis van de inhoud van je huurcontract. Hierbij is met name van belang hoe lang de huurperiode is geweest en hoe de huurprijs was samengesteld. Ook is het belangrijk dat wij een beeld krijgen van de woonsituatie.

Voor de contractkosten en de bemiddelingskosten wordt gekeken naar de hoogte van de betaalde bedragen. Daarnaast speelt de specifieke situatie een belangrijke rol. Soms is de verhuurdermakelaar failliet. In dat geval kunnen de bemiddelingskosten niet worden teruggevorderd. Voor de bemiddelingskosten en de contractkosten is het van belang dat je kunt aantonen dat je het bedrag hebt betaald. Een bankoverschrijving of een bonnetje zijn hiervoor erg belangrijk.

In mijn contract staan geen servicekosten, is er voor mij wat mogelijk?

Wanneer er geen servicekosten in jouw huurcontract staan dan betaal je waarschijnlijk een all-in prijs. Dit is in Nederland niet toegestaan, een huurprijs moet zijn gesplitst in kale huur en in servicekosten. Betaal je een all-in prijs. Dan kijken we graag met jou naar de mogelijkheden om de prijs te splitsen. Daarnaast heb je misschien contract- of bemiddelingskosten betaald. We doen je graag een aanbod om hiervan gelijk een gedeelte terug te krijgen.

Ik ben al verhuisd. Wat is er mogelijk voor mij?

Het is goed mogelijk om een procedure te starten voor een oud-huurcontract. Wij geven er zelfs de voorkeur aan. Er is in dat geval geen relatie meer met de verhuurder die een rol speelt. Servicekosten kunnen tot 2,5 jaar na het jaar waarin je de servicekosten hebt betaald worden getoetst op redelijkheid.

Voor de servicekosten die je hebt betaald in 2015 kun je dus tot 1 juli 2018 een procedure starten. De servicekosten betaald in 2016 kunnen tot 1 juli 2019 getoetst worden. Heb je een contract dat afliep in 2015. Zorg dat je dan uiterlijk 1 juli 2018 een procedure hebt gestart. Ben je te laat? Dan kun je voor dat contract geen procedure meer starten.

Ik heb een servicekostenafrekening ontvangen van de verhuurder maar heb het vermoeden dat deze niet klopt. Wat kan ik doen?

Vaak maken verhuurders fouten in de servicekostenafrekening. Veelgemaakte fouten zijn dat de verhuurder een onjuiste berekening maakt, niet overeengekomen kostenposten in rekening brengt of kosten in rekening brengt die wettelijk gezien voor rekening komen van de verhuurder.

Wil je weten of jouw afrekening klopt? Stuur de afrekening door naar ons of bel ons. Wij kijken graag naar jouw afrekening en helpen je bij het krijgen van een juiste afrekening.

Ik heb een andere vraag

Wij zijn dagelijks bereikbaar via Whatsapp (06) 15 40 13 74, via e-mail info@bumarang.nl of telefoon (050) 850 87 10.

Heb je een andere vraag?

  Wat zeggen anderen

  Rick van SluijsRick van Sluijs ★★★★★ Fijne, meedenkende instantie welke voor een flink lagere huurprijs hebben gezorgd. Zeker aan te raden!ELLENELLEN ★★★★☆ Ik ben blij dat mijn huur van de flat Beeckestein te Deventer verlaagd is. De verhuurder houdt helemaal geen rekening met de regels van de huurcommissie. Ik ben blij dat ik jullie ingeschakeld heb en dat we een compromis gesloten hebben met de verhuurder. Ik heb geen zin in de rechtbank en lange procedure. En waar ik helemaal blij mee ben is, als in de toekomst de verhuurder veel teveel huur wilt vragen, dat jullie gratis willen controleren of de huurprijs terecht is. Dat is toch fantastisch! Dat noem nazorg. 👍Tim KloosterTim Klooster ★★★★★ No-nonsense adviseurs, doen wat ze beloven en communiceren helder en duidelijk. Recent zelfs geholpen in het weekend bij een spoedgeval, dus perfecte service. De 5 sterren meer dan waard!Iulia IuliaIulia Iulia ★★★★★ De juristen van Bumarang hebben uitstekend werk geleverd en mij geholpen de huurprijs te verlagen. Deze mensen kennen de wetten en komen op voor de rechten van huurders. Ik dank hen voor het goede werk dat ze hebben geleverd en ik beveel Bumarang ten zeerste aan.js_loader
  Emre Kaya
  Emre Kaya
  1701889953
  Adiguna Bahari
  Adiguna Bahari
  1701289425
  I had an issue with my previous landlord who did not want to give me back the majority of my deposit, despite a 3rd party (hired by the landlord) giving me a good inspection when checking out. The situation got so tense that I warned my landlord I will take a legal route, in which he said "I am looking forward to it".

  This is when my friend recommended me about Bumarang. From the beginning Bumarang was very pleasant to communicate with and quick to respond whether I have a good case or not. They represented us throughout the whole process and I did not have to do anything.

  To landlords out there: just please treat your tenants fairly. It is not worth trying to steal your tenants deposit. In the end, we won the case and I was very happy that I was able to get a fair amount of deposit back.

  Thanks Bumarang for the help!
  Adiguna Bahari
  Adiguna Bahari
  1701106650
  I had an issue with my previous landlord who did not want to give me back the majority of my deposit, despite a 3rd party (hired by the landlord) giving me a good inspection when checking out. The situation got so tense that I warned my landlord I will take a legal route, in which he said "I am looking forward to it".This is when my friend recommended me about Bumarang. From the beginning Bumarang was very pleasant to communicate with and quick to respond whether I have a good case or not. They represented us throughout the whole process and I did not have to do anything.To landlords out there: just please treat your tenants fairly. It is not worth trying to steal your tenants deposit. In the end, we won the case and I was very happy that I was able to get a fair amount of deposit back.Thanks Bumarang for the help.
  Dian Poppen
  Dian Poppen
  1699729692
  Koen van Hooijdonk
  Koen van Hooijdonk
  1698781077
  Zeer kundige en professionele hulp. Dat gene wat Bumarang zegt maken ze waar. Altijd bereikbaar en kundige medewerkers. Opdeze manier kun je een onrechtmatige (te)hoge huur ongedaan krijgen. Heel tevreden over de hele gang van zaken.
  A Dal
  A Dal
  1698136185
  Super goede hulp en communicatie in het proces van huursverlaging. Met succes is het dossier afgesloten.
  Aleyna DL
  Aleyna DL
  1698136060
  Super goede hulp en communicatie in het proces van huursverlaging. Met succes is het dossier afgesloten.
  Chris Meilink
  Chris Meilink
  1698065266
  Op google 5 sterren achter gelaten om het volgende:

  Ik zou zo weer gebruik maken via deze service, snel antwoord, snel huurcommissie langsgestuurd, snel uitspraak.

  Je hoeft zelf niks voor te schieten bij ze, de betaling gaat af via het teveel betaalde aan huur (in elk geval voor mij)
  Chris Meilink
  Chris Meilink
  1698065212
  Ik zou zo weer gebruik maken via deze service, snel antwoord, snel huurcommissie langsgestuurd, snel uitspraak.Je hoeft zelf niks voor te schieten bij ze, de betaling gaat af via het teveel betaalde aan huur (in elk geval voor mij)
  Wouter
  Wouter
  1695379475
  Alleen maar lof over dit bedrijf en haar werknemers! In het begin enigszins sceptisch toen men mij contacteerde maar die twijfel werd snel ontnomen. Na het process doorlopen te hebben betaal ik +\- €150,- minder aan huur per maand. Op iedere mail wordt binnen 20min gereageerd en de service waarbij ze op officiële wijze een huuropzegging doen is ook nog mooi meegenomen.Dank voor alle goede communicatie en het advies!
  Jerome Ibañez
  Jerome Ibañez
  1694600320
  Great service! Detmar and his team helped me recover overpaid rent and also helped me deal with the extra trouble that my landlady sent my way. The process was clear and well explained to me and the communication throughout the case was really good. Thanks to them, my rent will be lowered to almost 300 eur less every month!
  Be Good Do Good
  Be Good Do Good
  1693383806
  Very Helpful and good instant assistance to problems 🙂
  Tim Klooster
  Tim Klooster
  1693048506
  No-nonsense adviseurs, doen wat ze beloven en communiceren helder en duidelijk. Recent zelfs geholpen in het weekend bij een spoedgeval, dus perfecte service. De 5 sterren meer dan waard!
  Siraj Ahammed
  Siraj Ahammed
  1690575366
  really nice and professional people... they helped me recover my deposit amount and rent reduction, they are straight forward and transparent in all steps.
  Patrycja Niska
  Patrycja Niska
  1690279199
  It took a while to win the case but it was worth it.!!
  Professional advisors, helpful at any time of the day, even with the smallest detail. I recommend this company with full satisfaction!
  patrycja Niska
  patrycja Niska
  1690278754
  It took a while to win the case but it was worth it!Professionql advisors, helpful at any time of the day, even with the smallest detail. I recommend this company with full satisfaction!
  naoual ben salah
  naoual ben salah
  1690198982
  Enorm fijn bedrijf met duidelijke communicatie! Toen mijn partner en ik benaderd werden door bumarang waren wij eerst erg sceptisch. Bumarang heeft ons alles duidelijk uitgelegd en fijn begeleid met als eindresultaat een huur verlaging van €360, aanrader dus!
  Rick van Sluijs
  Rick van Sluijs
  1688809280
  Fijne, meedenkende instantie welke voor een flink lagere huurprijs hebben gezorgd. Zeker aan te raden!
  Olavo Gazzola
  Olavo Gazzola
  1688128151
  Remarkable company and group of professionals, who specialize in providing top-notch assistance with housing matters in the Netherlands. From the moment I reached out to them until the successful completion of my housing needs, they consistently demonstrated their dedication, professionalism, and expertise, earning them a well-deserved five-star rating
  Turgay Yildirim
  Turgay Yildirim
  1687946640
  Perfecte dienstverlening dankzij bumarang betaal ik maandelijks 200 euro minder!
  Turgay Yildirim
  Turgay Yildirim
  1687946598
  De diensten van bumarang zijn geweldig!
  Detmar
  Detmar
  1687336275
  ELLEN
  ELLEN
  1686927521
  Ik ben blij dat mijn huur van de flat Beeckestein te Deventer verlaagd is. De verhuurder houdt helemaal geen rekening met de regels van de huurcommissie. Ik ben blij dat ik jullie ingeschakeld heb en dat we een compromis gesloten hebben met de verhuurder. Ik heb geen zin in de rechtbank en lange procedure. En waar ik helemaal blij mee ben is, als in de toekomst de verhuurder veel teveel huur wilt vragen, dat jullie gratis willen controleren of de huurprijs terecht is. Dat is toch fantastisch! Dat noem nazorg. 👍
  Ellen Amoroso
  Ellen Amoroso
  1686922024
  🙂Bedankt Bumarang, dat jullie mij geholpen hebben met de huurverlaging van de flat Beeckestein te Deventer.
  Het is moeilijk om als huurder je recht te halen en te krijgen. De huurprijs stijgt de pan uit en daarom heb ik 😀😀Bumarang ingeschakeld. Zij zijn gespecialiseerd hierin.
  Anisa Gallagher
  Anisa Gallagher
  1686837526
  I worked with Bumarang last year and they have saved me so much time, money, and stress. A wonderful service that empowers tenants to stand up to unjust landlords and estate agents. I will continue to recommend them!
  Iulia Iulia
  Iulia Iulia
  1684418861
  De juristen van Bumarang hebben uitstekend werk geleverd en mij geholpen de huurprijs te verlagen. Deze mensen kennen de wetten en komen op voor de rechten van huurders. Ik dank hen voor het goede werk dat ze hebben geleverd en ik beveel Bumarang ten zeerste aan.
  Laurence Fabre
  Laurence Fabre
  1683807258
  Van het begin tot aan het eind ,erg duidelijk en vriendelijk geweest
  Ze hebben mij echt goed geholpen!!

  Ik zou bumarang zeker aanbevelen

  Nogmaals bedankt!
  Laurence Fabre
  Laurence Fabre
  1683807132
  Van het begin tot aan het eind ,erg duidelijk en vriendelijk geweestZe hebben mij echt goed geholpen!!Voor alle vragen kon ik altijd terecht via mail of telefonischIk zou bumarang zeker aanbevelen, niet twijfelen maar doen!Nogmaals bumarang bedankt voor alles
  Bogdan Surubaru
  Bogdan Surubaru
  1678877941
  Great peoples whis are really helping ! Thank you for everything !!
  Mireille Visscher
  Mireille Visscher
  1677441361
  Fijn bedrijf met goed advies en veel betrokkenheid. Heldere adviezen en goede vakkennis. Heel fijn geholpen gedurende mijn hele traject. Echt een aanrader!
  Matthew Garratt
  Matthew Garratt
  1675447254
  Fantastic customer service, excellent response times and provided great advice throughout the process.

  Result: Successful rent reduction settlement.

  I would absolutely recommend!
  Jordi Hoek
  Jordi Hoek
  1673942842
  Very good service, friendly people and excellent communication. Back in summer of 2019 I received a letter from Bumarang with the information that my rent was most likely too high and they were willing to assist me. From then we started the procedure, first at the Huurcommissie and later in court, and finally in the end of 2022 the case for me was finished. The procedure was lengthy, fortunately things have changed at the Huurcommissie speeding up the process, however I've always had good contact with Bumarang over the last 4 years. They could inform me about false demands from my landlord. With the back of Bumarang I always felt secure during a sometimes complex legal process. I can definitely recommend Bumarang for legal cases related to rental or service costs!
  Alger Hiemstra
  Alger Hiemstra
  1673355923
  In samenwerking met Bumarang heb ik de huur van ons appartement in Leeuwarden met bijna een kwart weten te verlagen. Het werk wordt je vrijwel geheel uit handen genomen en tijdens elke stap van het proces word je goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
  Niels Bruins
  Niels Bruins
  1670085543
  Begin dit jaar begonnen met een procedure tegen mijn huurprijs. Alles werd altijd direct met mij gecommuniceerd. Alles wat telefonisch besproken werd kreeg ik direct op de mail. Zeer tevreden en mijn huur gaat meer dan 300 euro per maand naar beneden. Ik ben erg blij!
  Monique Mesquita
  Monique Mesquita
  1667832634
  I absolutely recommend Bumarang services.
  During the entire process, I had little involvement and whenever needed they promptly answered to all questions or got involved themselves upon my request when the landlord became reluctant to accept the case.
  If more people knew their rights in the NL, likely the real estate market would be less competitive and more fair.
  Hadi Mirgolbabaee
  Hadi Mirgolbabaee
  1664730145
  Professional team! We had a great experience with their lawyers, helping us to win our case and receive all extra payments regarding our service costs. Communication with Bumarang is great, and they reach out to all our questions during the procedure. Highly recommended.
  Daiana Iurescu
  Daiana Iurescu
  1660379368
  These guys are great. They helped me win a case against an international company. With little involvement from my end, they handled everything and constantly updated me.

  10/10, totally recommend.
  Ronald van der Weijden
  Ronald van der Weijden
  1660215640
  Received back over a thousand euros with Bumarang’s help against Camelot.

  They have the heart on the right place and offer very reasonable pricing for their services.

  Even when it might seem impossible against a company as big as Camelot, with just a few of us renting together with Bumarang, it becomes possible to make things come to justice.

  They communicate very clearly what our options were. I appreciate Bumarang very very much 🙏🙏🙏
  Amy Vermeer
  Amy Vermeer
  1655972505
  in het begin ben ik erg sceptisch geweest. het leek te goed om waar te zijn. maar het is toch echt gelukt en mijn huur is met een flink bedrag verlaagd. ik ben bumarang echt dankbaar. zeker een aanrader.
  Bram Schouwenburg
  Bram Schouwenburg
  1655111203
  Erg tevreden met Bumurang. Vriendelijke en deskundige mensen, heel prettig contact gehad tijdens het proces van de huurverlaging.
  Danny Schoester
  Danny Schoester
  1654254873
  Bumarang heeft mij enorm goed geholpen met de bemiddeling voor het verlagen van de huurprijs.
  Maurits Bosman
  Maurits Bosman
  1637771705
  Bumarang gave us professional assistance in claiming our rights to lower monthly rent to institutional investors who own the apartment building, whose only goal is to line their own pockets. With more than 30% rent reduction we now pay a fair price for the apartment. Get in touch with Bumarang if you suspect you're paying too much rent. Highly recommended!
  Sandy Caskie
  Sandy Caskie
  1629871555
  These guys were able to reduce my rent by half its original value! Service was excellent and they took care of the whole process - would absolutely recommend.
  Pershant Bhikharie
  Pershant Bhikharie
  1629476022
  Lange procedure gehad, maar altijd goed geholpen. Stoppen niet voordat er duidelijkheid is en zetten zich goed in voor de ander.
  Sharon Ann
  Sharon Ann
  1629041451
  Very happy about my experience with Bumarang! Communication is clear, they do what they say and also very happy with the end result!
  Laurens Van Der Sluijs
  Laurens Van Der Sluijs
  1628766734
  Poos geleden brief op de mat gekregen, mail gestuurd en gelijk dezelfde dag nog een aanbod gekregen. Ging heel vlot allemaal, kan het van harte aanbevelen.
  Liesa Van Dyck
  Liesa Van Dyck
  1624348175
  Bumarang heeft ons fantastisch bijgestaan in onze strijd tegen oneerlijke huurprijzen/huurbazen. Zelfs toen er nog niet officieel een samenwerking was aangegaan stonden ze ons altijd snel en uitgebreid te woord met duidelijke uitleg en advies. Niet twijfelen als je denkt dat je te veel huur betaalt!
  Lody van Burgh
  Lody van Burgh
  1618510714
  In het begin was ik sceptisch maar dit zijn echt vakmensen en staan voor je klaar om de juiste raad te geven. Mijn huur is verlaagd en met meer dan in de eerste instantie werd gedacht. Dus heb jij bedenkingen over je huidige huurprijs die je betaald dan zou ik zeker eens contact opnemen.
  ×
  js_loader