Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is de Huurcommissie en hoe lang duurt een procedure?

De Huurcommissie is overheidsinstantie die een bindende uitspraak kan doen over de hoogte van de kale huurprijs, gebreken en de betalingsverplichting voor de servicekosten.

De verhuurder moet zich aan de uitspraak van de Huurcommissie houden. Om een bindende uitspraak te verkrijgen start Bumarang namens de huurder een procedure bij de Huurcommissie. Bumarang treedt in deze procedure op als gemachtigde. De werkzaamheden en kosten van de procedures bij de Huurcommissie komen voor rekening en risico van Bumarang. Een procedure bij de Huurcommissie duurt gemiddeld zeven maanden.

Zijn de procedures bij Bumarang anoniem?

In de procedure die door Bumarang wordt gevoerd staat jouw huurovereenkomst centraal. De verhuurder of bemiddelaar zal er van op de hoogte worden gebracht dat je van onze dienstverlening gebruik hebt gemaakt.

Bumarang verstrekt enkel de noodzakelijke gegevens aan de verhuurder. Dit betekent dat alleen jouw naam zal worden verstrekt. Bumarang maakt het de verhuurder of bemiddelaar duidelijk dat hij over de procedures enkel nog contact met ons dient op te nemen.

Wat gebeurt er met mijn informatie nadat ik deze aan Bumarang heb verstrekt?

Bumarang gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Indien Bumarang jou geen passend aanbod kan doen dan word je hiervan gelijk op de hoogte gebracht. Vervolgens worden jouw gegevens uit onze database verwijderd.

Zijn er risico’s waar ik rekening mee moet houden?

Nee, er zijn geen risico’s waar je rekening mee hoeft te houden. Bumarang draagt altijd de kosten van de procedures. We controleren vooraf goed of jij in aanmerking komt voor onze dienstverlening.
Alleen wanneer wij hier van overtuigd zijn starten we een procedure. Als huurder word je in Nederland heel goed beschermd. Dit betekent dat de verhuurder het contract niet kan beëindigen, omdat jij een procedure start.

De meeste contracten zijn voor onbepaalde tijd met een minimale huurperiode van een jaar. Dit betekent dat de verhuurder het contract alleen kan beëindigen in zeer uitzonderlijke gevallen. De verhuurder is gebonden aan wettelijk opzeggingsgronden. Je moet dan denken aan structurele huurachterstanden of aanhoudende overlast. Hiervan is vrijwel nooit sprake.

Sommige contracten bieden de verhuurder wel de mogelijkheid om het contract na één of twee jaar te beëindigen. Wanneer dit zo is dan staat dit in het huurcontract. Start je de procedure binnen deze bepaalde tijd dan is de kans groot dat het contract niet wordt verlengd.

Voordat we een procedure starten kijken we altijd goed naar jouw huurcontract. We informeren je vervolgens uitgebreid over jouw rechten en plichten. Je weet zo precies waar je aan toe bent. Om onduidelijkheden te voorkomen raden we je aan om eerst contact met ons op te nemen voordat je zelf contact met je verhuurder opneemt.

Mijn verhuurder heeft de huur opgezegd maar ik wil er niet uit. Wat kan ik doen?

In de meeste gevallen kan jouw verhuurder de huur niet opzeggen. We adviseren je graag over wat je het beste kunt doen. Neem contact met ons op om jouw situatie te bespreken.

Hoe zeg ik de huur op?

De huur zeg je op door een opzeggingsbrief aangetekend naar de verhuurder te versturen. Dit doe je minimaal 1 maand voordat je wilt dat het contract wordt beëindigd. Op onze website kun je een gratis opzegbrief downloaden. Verstuur deze brief op tijd en aangetekend naar de verhuurder en je bent er zeker van dat jouw huurcontract eindigt op de gewenste datum.

Ik heb borg betaald, maar heb deze niet teruggekregen aan het einde van het huurcontract. Wat kan ik doen?

Heeft jouw verhuurder de borg niet terugbetaald? In de meeste gevallen is de verhuurder verplicht de borg terug te betalen. Alleen wanneer er aantoonbare schade is aan het gehuurde veroorzaakt door jou, of als je een huurachterstand hebt kan er een gedeelte op de borg of zelfs de volledige borg worden ingehouden.

Het aantonen van schade aan het gehuurde is voor de verhuurder een hele klus. Er dient een opnamestaat te zijn opgemaakt bij aanvang van het huurcontract. In de meeste gevallen ontbreekt deze. Schade aan het gehuurde kan dan niet worden aangetoond en de verhuurder dient de borg terug te betalen.

Heb jij de borg niet teruggekregen? Neem contact op met Bumarang. Vaak kunnen we jou direct een groot gedeelte van de borg teruggeven. We nemen vervolgens zelf contact op met de verhuurder om de volledige borg terug te vorderen.

Ik heb een andere vraag

Wij zijn dagelijks bereikbaar via Whatsapp (06) 15 40 13 74, via e-mail info@bumarang.nl of telefoon (050) 850 87 10.

Huurprijsverlaging

Hoe wordt de maximale huurprijs van een woning berekend?

De huurprijs van een woning is aan strenge regels gebonden. De maximale huurprijs kan worden berekend met behulp van een puntensysteem. Hierin spelen onder andere de grootte van de woning, de energiezuinigheid, de voorzieningen en de WOZ-waarde een rol.

De hoeveelheid punten komt overeen met een maximale huurprijs. Is de huurprijs die de verhuurder vraagt hoger dan de huurprijs op basis van de punten dan kan de huurprijs worden verlaagd.

Als wij vermoeden dat de huur te hoog is dan starten we een procedure bij de Huurcommissie. Dit is een overheidsinstantie die een bindende uitspraak kan doen over de hoogte van de huur. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Na de uitspraak van de Huurcommissie kun je de lagere huur betalen.

Wat is het verdienmodel van Bumarang?

Wij werken op basis van no-cure, no-pay. Dat betekent dat we alleen verdienen als we jouw huurprijs ook echt kunnen verlagen.

Hoe dat precies werkt? We worden betaald uit de huur die jij tot de huurverlaging te veel betaalt. Alles wat je hierna bespaart, is volledig voor jou. De te veel betaalde huur vragen we terug bij de verhuurder.

Welke informatie is nodig om een aanbod te kunnen ontvangen?

De eerste stap is het opsturen van je huurcontract. Soms hebben we daarnaast wat meer informatie nodig. Het gaat dan met name om de voorzieningen in de badkamer en de keuken. We vragen je dan een aantal foto’s te sturen. Aan de hand van het contract en de foto’s maken we een uitgebreidere puntentelling van je woning. We weten dan precies hoe we jou het beste kunnen helpen. Vervolgens sturen we je vrijblijvend een e-mail met meer informatie en een definitief aanbod.

Wat moet ik doen als ik geen ondertekende versie van mijn huurcontract heb?

Geen aanpassing.

Er zijn gebreken aan de woning. Wat kan ik hier aan doen?

Heb je last van lekkage, schimmelvorming of een ander gebrek aan de woning? Neem contact met ons op. We kijken graag met jou naar de mogelijkheden om hier wat aan te doen. Waarschijnlijk heb je recht op een forse verlaging van de huurprijs. We helpen je hier graag bij.

Ik heb een nieuw contract, wat is er mogelijk?

Zit je in de eerste zes maanden van je huurcontract dan kun je bij de Huurcommissie een procedure starten om je huurprijs met terugwerkende kracht te verlagen. Wil je hierover meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Is je contract ouder dan zes maanden dan kun je een voorstel doen tot huurprijsverlaging. Heb je hierover vragen? Laat het ons weten. We helpen je graag. Op onze website kun je een voorbeeld huurprijsverlagingsvoorstel vinden. Je kunt dit formulier gratis downloaden.

Ik ben al verhuisd. Wat is er mogelijk voor mij?

Voor de huurprijs is het niet mogelijk om voor oude contracten te kijken of je te veel hebt betaald. Voor de servicekosten is het nog wel mogelijk. Onder de veelgestelde vragen over servicekosten vind je meer informatie over de mogelijkheden.

Ben je nog niet verhuisd maar ga je binnenkort verhuizen? Neem dan snel contact met ons op. We kunnen kijken of we jouw procedure met spoed kunnen behandelen.

Ik heb een andere vraag

Wij zijn dagelijks bereikbaar via Whatsapp (06) 15 40 13 74, via e-mail info@bumarang.nl of telefoon (050) 850 87 10.

Servicekosten terugkrijgen

Wat zijn servicekosten?

Alle kosten die naast de kale huurprijs in rekening worden gebracht zijn servicekosten. De meest voorkomende servicekosten zijn gas, water en elektriciteit, internet, stoffering en meubilering. Servicekosten betaal je als voorschot. De verhuurder moet hier elk jaar over afrekenen. De servicekostenafrekening is een overzicht van alle kosten die de verhuurder heeft gemaakt.

De verhuurder mag geen winst maken op de servicekosten. Als je te veel hebt betaald dan moet je dit terugkrijgen, zelfs als je bent verhuisd. Vooral particuliere verhuurders vragen te hoge servicekosten en verstrekken geen afrekening. Hierdoor lopen huurders veel geld mis. Bumarang helpt jou bij het terugvorderen van te veel betaalde servicekosten.

Wat is het verdienmodel van Bumarang?

Wij werken op basis van no-cure, no-pay. Dat betekent dat we alleen verdienen als we de door jouw te veel betaalde servicekosten kunnen terugvorderen.

Hoe dat precies werkt? We worden betaald uit de servicekosten die jij te veel hebt betaalt.  Wij doen een passend aanbod per situatie.

Welke informatie is nodig om een aanbod te kunnen ontvangen?

Bumarang berekent het aanbod voor de servicekosten op basis van de inhoud van je huurcontract. Hierbij is met name van belang hoe lang de huurperiode is geweest en hoe de huurprijs was samengesteld. Ook is het belangrijk dat wij een beeld krijgen van de woonsituatie.

Voor de contractkosten en de bemiddelingskosten wordt gekeken naar de hoogte van de betaalde bedragen. Daarnaast speelt de specifieke situatie een belangrijke rol. Soms is de verhuurdermakelaar failliet. In dat geval kunnen de bemiddelingskosten niet worden teruggevorderd. Voor de bemiddelingskosten en de contractkosten is het van belang dat je kunt aantonen dat je het bedrag hebt betaald. Een bankoverschrijving of een bonnetje zijn hiervoor erg belangrijk.

In mijn contract staan geen servicekosten, is er voor mij wat mogelijk?

Wanneer er geen servicekosten in jouw huurcontract staan dan betaal je waarschijnlijk een all-in prijs. Dit is in Nederland niet toegestaan, een huurprijs moet zijn gesplitst in kale huur en in servicekosten. Betaal je een all-in prijs. Dan kijken we graag met jou naar de mogelijkheden om de prijs te splitsen. Daarnaast heb je misschien contract- of bemiddelingskosten betaald. We doen je graag een aanbod om hiervan gelijk een gedeelte terug te krijgen.

Ik ben al verhuisd. Wat is er mogelijk voor mij?

Het is goed mogelijk om een procedure te starten voor een oud-huurcontract. Wij geven er zelfs de voorkeur aan. Er is in dat geval geen relatie meer met de verhuurder die een rol speelt. Servicekosten kunnen tot 2,5 jaar na het jaar waarin je de servicekosten hebt betaald worden getoetst op redelijkheid.

Voor de servicekosten die je hebt betaald in 2015 kun je dus tot 1 juli 2018 een procedure starten. De servicekosten betaald in 2016 kunnen tot 1 juli 2019 getoetst worden. Heb je een contract dat afliep in 2015. Zorg dat je dan uiterlijk 1 juli 2018 een procedure hebt gestart. Ben je te laat? Dan kun je voor dat contract geen procedure meer starten.

Ik heb een servicekostenafrekening ontvangen van de verhuurder maar heb het vermoeden dat deze niet klopt. Wat kan ik doen?

Vaak maken verhuurders fouten in de servicekostenafrekening. Veelgemaakte fouten zijn dat de verhuurder een onjuiste berekening maakt, niet overeengekomen kostenposten in rekening brengt of kosten in rekening brengt die wettelijk gezien voor rekening komen van de verhuurder.

Wil je weten of jouw afrekening klopt? Stuur de afrekening door naar ons of bel ons. Wij kijken graag naar jouw afrekening en helpen je bij het krijgen van een juiste afrekening.

Ik heb een andere vraag

Wij zijn dagelijks bereikbaar via Whatsapp (06) 15 40 13 74, via e-mail info@bumarang.nl of telefoon (050) 850 87 10.

Heb je een andere vraag?

    Huurcheck

    Bereken of je te veel huur betaalt.

    Wat zeggen anderen

    naoual ben salahnaoual ben salah ★★★★★ Enorm fijn bedrijf met duidelijke communicatie! Toen mijn partner en ik benaderd werden door bumarang waren wij eerst erg sceptisch. Bumarang heeft ons alles duidelijk uitgelegd en fijn begeleid met als eindresultaat een huur verlaging van €360, aanrader dus!Dian PoppenDian Poppen ★★★★★ Siraj AhammedSiraj Ahammed ★★★★★ really nice and professional people... they helped me recover my deposit amount and rent reduction, they are straight forward and transparent in all steps.Anisa GallagherAnisa Gallagher ★★★★★ I worked with Bumarang last year and they have saved me so much time, money, and stress. A wonderful service that empowers tenants to stand up to unjust landlords and estate agents. I will continue to recommend them!js_loader