Wil jouw verhuurder de huurprijs (weer) verhogen?!

Vorig jaar schreef ik een artikel over huurverhogingen. Je vindt dat artikel hier. Daarin heb ik de regels voor de huurverhoging onder elkaar gezet. Ook heb ik uitgelegd hoe je bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. In dit artikel leg ik uit welke regels er gelden voor de huurverhoging vanaf 1 juli 2019.

Maximale verhoging vanaf 1 juli 2019

Voor zelfstandige woonruimten (eigen toegangsdeur, eigen keuken en toilet) gelden twee percentages. Heb je (samen met dat van eventuele medebewoners) in het jaar 2017 een inkomen gehad tot € 42.436,00? Dan mag de huurprijs met maximaal 4,1% worden verhoogd. Was je inkomen (samen met dat van eventuele medebewoners) hoger dan € 42.436,00? De huurprijs mag dan met maximaal 5,6% worden verhoogd. Let op: De verhuurder moet wel een huishoudverklaring van de Belastingdienst meesturen. Hieruit moet blijken dat het inkomen hoger was van € 42.436,00.

Huur je een kamer? Dan mag de huurprijs met maximaal 3,1% worden verhoogd.

Wanneer mag de huurprijs niet worden verhoogd?

In Nederland gelden strenge regels voor huurprijzen en voor de huurverhoging. Er zijn een aantal redenen waarom de huurprijs niet mag worden verhoogd. Je kunt in dat geval bezwaar maken tegen de verhoging. De verhoging gaat dan niet door.

1. De huurprijs mag niet hoger worden dan de maximale huurprijs die geldt voor de woonruimte. Komt de huurprijs boven de maximale huurprijs uit? Dan kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging.

2. De huurprijs is tijdelijk verlaagd door de Huurcommissie in verband met gebreken in de woonruimte. Zijn er gebreken in de woonruimte en heb je daar een verlaging voor gekregen? Dan kun je bezwaar maken tegen de verhoging.

3. De huurverhoging is te laat ontvangen. De verhoging moet uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum door jou zijn ontvangen. De huurverhoging per 1 juli moet dus uiterlijk vóór 1 mei door jou zijn ontvangen. Ontvang je de verhoging later? Dan is de verhoging niet geldig en kun je bezwaar maken. De verhoging gaat dan niet door of gaat pas later in.

4. De huurverhoging is verstuurd binnen twaalf maanden na een eerdere verhoging. De verhuurder mag de huurprijs slechts één keer per twaalf maanden verhogen. Je kunt dan bezwaar maken. Hierop bestaat één uitzondering. Als de huurprijs pas na 1 juli is verhoogd, bijvoorbeeld per 1 augustus of per 1 september, dan mag de huurprijs het jaar daarop wel per 1 juli weer worden verhoogd.

5. Er staan fouten in de huurverhoging. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een verkeerde huurprijs staat in de verhoging. Het is dan niet duidelijk waar de verhoging over gaat. Je kunt bezwaar maken tegen de verhoging.

6. Er is sprake van een all-in huur. Omdat niet bekend is wat de kale huurprijs is, mag de huurprijs niet worden verhoogd.

Wat geldt voor jou?

Als je twijfelt of jouw verhoging terecht is, neem dan contact met ons op. We beoordelen je verhoging kosteloos. Als we denken dat de verhoging niet zou mogen, dan maken we kosteloos bezwaar! De huurverhoging gaat dan niet door. Je kunt hier onze contactgegevens vinden.

Verwante berichten