Maakt de ‘Wet goed verhuurderschap’ een einde aan oneerlijk verhuurgedrag?

We weten allemaal dat er een tekort is aan huurwoningen, waardoor huurders vaak te maken krijgen met veel te hoge huurprijzen en onredelijk gedrag van verhuurders. Om dit aan te pakken, is op 1 juli 2023 de ‘Wet goed verhuurderschap‘ ingevoerd. Deze wet stelt nieuwe regels op om huurders beter te beschermen. We gaan kijken naar de hoofdpunten van deze wet en vragen ons af of het echt helpt om oneerlijk verhuurgedrag te stoppen.

Transparantie en eerlijkheid bij het kiezen van huurders

Een cruciaal onderdeel van deze nieuwe wet is dat verhuurders en bemiddelaars eerlijk moeten zijn bij het kiezen van hun huurders. Dit betekent dat ze op een eerlijke manier moeten kiezen wie een woning kan huren. Dit is bedoeld om discriminatie te voorkomen en te zorgen dat iedereen een kans krijgt op een huurwoning.

Hoewel dit een goed idee lijkt, denken we niet dat dit veel zal veranderen. Het belangrijkste voor een verhuurder is dat de huur elke maand op tijd wordt betaald. Onze ervaring leert dat de identiteit van de huurder meestal niet uitmaakt zolang de huur maar op tijd betaald wordt.

Geen intimidatie door de verhuurder

De ‘Wet goed verhuurderschap’ verbiedt verhuurders om hun huurders te intimideren. Als een huurder zich geïntimideerd voelt, kan hij of zij zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk stappen ondernemen.

Dit lijkt een goede manier om misbruik door verhuurders tegen te gaan, maar het is vaak moeilijk om vast te stellen wat intimidatie precies is. Dus hoewel de intentie goed is, denken we niet dat dit de situatie voor huurders veel zal verbeteren.

Maximaal twee keer de kale huurprijs als borg

De nieuwe wet bepaalt ook dat de borg niet hoger mag zijn dan twee keer de kale huurprijs. Bovendien moet de borg binnen 14 dagen na het einde van het huurcontract worden terugbetaald, tenzij er schade aan de woning is of er nog huur moet worden betaald.

Dit deel van de wet is duidelijk en kan echt iets betekenen voor huurders. Toch moet een huurder nog steeds naar de rechter stappen als er onenigheid is over eventuele schade aan de woning of onbetaalde huur.

Huurcontracten moeten op papier

Een ander onderdeel van de wet is dat huurcontracten nu op papier moeten worden gezet. Dit betekent niet dat een mondelinge overeenkomst niet geldig is, maar een geschreven contract kan helpen om de rechten van de huurders duidelijker te maken.

Bij Bumarang zien we bijna nooit dat een huurcontract niet op papier staat. Sterker nog, het niet hebben van een schriftelijke overeenkomst kan soms juist in het voordeel van de huurder zijn. Dus we denken niet dat dit onderdeel van de wet de positie van de huurder veel zal verbeteren.

Huurders moeten alle nodige informatie krijgen

Verhuurders moeten hun huurders nu wettelijk verplicht informeren over hun rechten en plichten, details over de borg en wanneer deze terugbetaald moet worden, waar ze klachten kunnen melden en informatie over servicekosten. Als huurder heb je nu dus recht op al deze informatie, wat kan helpen om vervelende verrassingen te voorkomen.

Hoewel dit een belangrijk onderdeel van de wet is, zijn veel huurders vaak niet in staat om te beoordelen of de voorwaarden in het contract juridisch gezien eerlijk zijn.

Strengere regels

Tot slot maakt de ‘Wet goed verhuurderschap’ het makkelijker om verhuurders die zich niet aan de regels houden aan te pakken. Burgemeesters en wethouders kunnen nu strenger optreden tegen verhuurders die zich niet aan de basisregels houden. In het ergste geval kunnen verhuurders een boete van maximaal € 90.000 krijgen of kan de gemeente het beheer van de woning overnemen.

Hoewel het goed is dat er strenger kan worden opgetreden, geloven we niet dat dit ongewenst verhuurgedrag zal stoppen. De regels in de wet zijn te vaag om goed te kunnen handhaven.

Kortom, we denken dat de ‘Wet goed verhuurderschap’ een goede poging is om de positie van huurders te versterken. Het benoemt een aantal problemen in de huidige huurmarkt. Maar we verwachten niet dat de huurder echt een sterkere positie zal krijgen door deze wet.

Maak bestaande bescherming beter bekend

Wij zien de Wet goed verhuurderschap als een kleine stap in de juiste richting, maar er is veel meer mogelijk. Veel huurders weten niet welke mogelijkheden ze nu al hebben om hun situatie te verbeteren. We denken dat het beter bekend maken van deze mogelijkheden meer zou helpen.

Dus, wat zouden we graag zien?

  1. Leer huurders hoe ze zelf kunnen uitrekenen wat de maximale huurprijs voor hun woning zou moeten zijn. Moedig ze aan om de Huurcommissie te laten beoordelen of ze niet te veel betalen.
  2. Laat huurders weten dat de Huurcommissie kan helpen bepalen hoeveel servicekosten ze moeten betalen.
  3. Geef de Huurcommissie de mogelijkheid om te beslissen over de teruggave van de borg. Dit voorkomt dat huurders hiervoor naar de rechter moeten stappen.
  4. Maak het voor huurders makkelijker en goedkoper om naar de kantonrechter te stappen voor een uitspraak. Op dit moment is dit voor veel huurders niet betaalbaar.
  5. Laat de Huurcommissie ook beslissen over zaken die te maken hebben met het einde van de huurovereenkomst. Nu kan alleen de kantonrechter hierover beslissen.

Wil je weten hoe je jouw positie als huurder kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op! We staan klaar om je te helpen.

Verwante berichten